Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch bảo vệ KLTN học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

Ngày 16-17/7/2020:
Sinh viên nộp Đề cuong chi tiết(đề cương đã nộp online), báo cáo và đơn đồng ý cho bảo vệ của Giảng viên hướng dẫn về Văn phòng Khoa, sinh viên ký tên vào danh sách bảng điểm (báo cáo có chữ ký của Giảng viên hướng dẫn).
Ngày 20/7/2020: Khoa công bố danh sách Giảng viên phản biện.
Từ 20/7/2020 đến 30/7/2020: Sinh viên gặp Giảng viên phản biện.
Ngày bảo vệ KLTN trước hội đồng: dự kiến ngày 05/8/2020.

Sinh viên nộp báo cáo về Khoa theo hướng dẫn sau:
a. Nộp lần 1: Nộp cuốn báo cáo khoá luận để chuẩn bị bảo vệ trước hội đồng:
– Mẫu đơn xin bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Mau_DonDeNghiChamKhoaLuanTotNghiep
– Sinh viên chuẩn bị slide báo cáo và xem thông tin chi tiết trong file đính kèm để viết đúng tên đề tài (tiếng Việt và tiếng Anh) đã đăng ký trong cuốn báo cáo theo file đính kèm bên dưới.
– Mỗi khoá luận sẽ nộp 03 cuốn báo cáo bìa mềm, mỗi cuốn bao gồm:
o 01 đĩa CD ROM hoặc DVD (phải dán vào bìa sau của cuốn khóa luận), nội dung đĩa theo qui định bên dưới.
o Đề cương chi tiết phải có chữ ký của CBHD (theo mẫu) và được đóng trực tiếp vào cuốn khóa luận.
o Khoá luận được trình bày theo qui định trong phụ lục 2 và phụ lục 3 (file đính kèm)
o Khi báo cáo xong sinh viên có thể lấy cuốn báo cáo về (nếu cần) để đóng cuốn bìa cứng.
b. Nộp lần 2: Nộp cuốn khoá luận chính thức:
o Nộp hai cuốn khoá luận cuối cùng (nộp sau khi bảo vệ) phải đóng bìa cứng, in chữ nhũ vàng đủ dấu tiếng Việt và tiếng Anh trên bìa xanh nước biển (theo mẫu), trong báo cáo phải có chữ ký sống của CBHD và CBPB. Hạn chót: ngày 12/8/2020.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,
VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here