Sinh viên xem thông tin về GVPB Khóa luận và ĐATN trong các file đính kèm
Thời gian liên hệ với GVPB từ hôm nay đến hết ngày 18/01/2016
Thời gian bảo vệ hội đồng Khóa luận tốt nghiệp: ngày 19/01-20/01/2016.
Thời gian phản biện ĐATN, sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD và GVPB để được chấm đồ án.
Trân trọng
Bùi Thị Thanh Bình
GVPB DATN
GVPB KLTN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here