Thông báo thời gian nộp Báo cáo Khóa luận tốt nghiêp, Đồ án tốt nghiệp và Thực tập doanh nghiệp như sau:
1. Khóa luận tốt nghiệp:(3 bản bìa mềm +3CD chương trình): ngày 04/01 ->05/01/2016.
2. Đồ án tốt nghiệp (2 quyển bìa mềm +2CD chương trình): ngày 04/01 ->05/01/2016.
3. Thực tập doanh nghiệp (3 quyển bìa mềm +CD chương trình nếu có): ngày 30/12 ->31/12/2015.
Lưu ý: Sinh viên dán đĩa CD vào sau quyển báo cáo để khỏi thất lạc)
Thời gian báo cáo trước hội đồng khoa sẽ thông báo sau, dự kiến từ ngày 11/01->23/01/2016.
Trân trọng
VP. Khoa
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here