Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về việc Khảo sát lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp lần 1 năm 2018 như sau:
Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL ngày 17/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên sắp tốt nghiệp về khoá học, Phòng Thanh tra – Pháp chế – Đảm bảo chất lượng tiến hành tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về khóa học lần 1 năm 2018, sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm: 62_TB_ĐHCNTT,16_05_2018
Trân trọng,
VP Khoa.