Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về thời gian nộp Báo cáo Thực tập doanh nghiệp như sau:
– Thời gian nộp: trong 2 ngày 5/9/2016 và 6/9/2016
Sinh viên nộp 3 cuốn báo cáo bìa mềm (có phiếu nhận xét và chấm điểm) + 3CD chương trình (nếu có)
– Thời gian báo cáo trước hội đồng (dự kiến): 14/9/2016
– Địa điểm báo cáo: Sẽ cập nhật sau
Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.
Lưu ý: 
+ Phiếu nhận xét cần có đóng dấu, xác nhận của trường đơn vị nơi sinh viên thực tập. Sinh viên nộp 3 bản gồm 1 bản gốc và 2 bản photo kèm theo 3 cuốn báo cáo.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E.
Trân trọng,
VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here