Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp và các môn Đồ án như sau:
Những sinh viên đã đăng ký Khóa luận tốt nghiệp và các môn học Đồ án (Đồ án tốt nghiệp, Đồ án chuyên ngành) tự liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn, sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên nộp đơn đăng ký danh sách nhóm, tên đề tài, đề cương chi tiết (đối với KLTN), giảng viên hướng dẫn về Văn phòng Khoa.
Số lượng sinh viên/1 nhóm như sau:
– Khóa luận tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp: 2 sv/nhóm
– Đồ án Chuyên ngành: 2-4sv/nhóm.
Hạn chót nộp đơn đăng ký về Văn phòng Khoa: 16h ngày 04/10/2016.
Sinh viên tải đơn đăng ký và xem thông tin đủ điều kiện đăng ký KLTN trong file đính kèm.
Mau don Dang Ky
DSSV_DUKIEN_KLTN_MMT
Trân trọng,
VP.Khoa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here