Khoa MMT&TT thông báo về thời gian Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 như sau:
Thời gian: 7g30 ngày 09/6/2018 (thứ 7).
Địa điểm: Giảng đường A.
Để buổi Lễ được diễn ra thành công tốt đẹp, sinh viên nào tham dự Lễ tốt nghiệp vui lòng đăng ký theo link sau: Link đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp Đợt 1 năm 2018
Sinh viên đăng ký đến hết 16h00 ngày 02/6/2018.
Sinh viên xem thông báo chi tiết đính kèm về thời gian nhận lễ phục TB LE TRAO BANG DOT 1- 2018
Trân trọng,
VP Khoa.