Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến sinh viên thời gian báo cáo thực tập doanh nghiệp trước hội đồng như sau:
1. Thời gian: 09g00 – 11g00, ngày 16/01/2015
2. Địa điểm: C104
Yêu cầu tất các các sinh viên đã nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp có mặt trước 10 phút để chuẩn bị.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here