Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về thời gian nộp các báo cáo như sau:

1. Thực tập doanh nghiệp:

– Thời gian nộp: từ ngày 30/6/2016 đến 16h00 ngày 1/7/2016.

Sinh viện nộp 3 cuốn báo cáo bìa mềm (có phiếu nhận xét và chấm điểm) + 3CD chương trình (nếu có)

– Thời gian báo cáo trước hội đồng (dự kiến): 12/7/2016.

Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.

2. Đồ án tốt nghiệp:

– Thời gian nộp: từ ngày 30/6/2016 đến 16h00 ngày 1/7/2016.

Sinh viên nộp 2 cuốn báo cáo bìa mềm + 2 đĩa CD chương trình

– Thời gian báo cáo: Sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn và phản biện (Khoa thông báo danh sách sau).

3. Khóa luận tốt nghiệp

– Thời gian nộp: ngày 30/6/2016.

Sinh viên nộp 3 cuốn báo cáo bìa mềm + 3 đĩa CD chương trình + đơn bảo vệ (file đính kèm) Mau_DonDeNghiChamKhoaLuanTotNghiep

– Thời gian bảo vệ trước Hội đồng: 11/7/2016

Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E.

Trân trọng,

VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here