Khoa MMT&TT thông báo với sinh viên về thời gian nộp báo cáo HK1 năm học 2017-2018 như sau:
1 . Tiểu luận tốt nghiệp:
– Thời gian báo cáo: sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn và phản biện: hạn chót 15/01/2018 (DS giảng viên phản biện Khoa sẽ thông báo sau)
– Thời gian nộp báo cáo về VP Khoa: ngày 18/01/2018. Sau khi đã gặp giảng viên, sinh viên nộp 1 cuốn báo cáo  bìa mềm (đã có nhận xét của giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản biện) +  đĩa CD chương trình.
Sinh viên phải trực tiếp nộp báo cáo và ký tên vào danh sách bảng điểm.
2. Các môn Đồ án (ĐACN, ĐA LTUDM):
– Sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để báo cáo, hạn chót: 15/01/2018.
– Sinh viên nộp cuốn báo cáo trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn và ký tên vào danh sách bảng điểm.
Lưu ý: Thời gian tiếp sinh viên của mỗi giảng viên khác nhau, sinh viên cần lưu ý và liên hệ trực tiếp với giảng viên của mình để hoàn thành bài báo cáo được tốt hơn.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP Khoa.