Khoa MMT&TT thông báo với sinh viên về thời gian nộp báo cáo HK2 năm học 2017-2018 như sau:
1 . Đồ án tốt nghiệp:
– Thời gian báo cáo: sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn, hạn chót 29/6/2018.
– Thời gian nộp báo cáo về VP Khoa: ngày 29/6/2018. Sau khi đã gặp giảng viên, sinh viên nộp 1 cuốn báo cáo  bìa mềm (đã có nhận xét của giảng viên hướng dẫn +  đĩa CD chương trình.
Sinh viên phải trực tiếp nộp báo cáo tại VP Khoa và ký tên vào danh sách bảng điểm.
2. Các môn Đồ án (ĐACN, ĐA LTUDM):
– Sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để báo cáo, hạn chót: 29/6/2018.
– Sinh viên nộp cuốn báo cáo trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn và ký tên vào danh sách bảng điểm của giảng viên hướng dẫn.
Lưu ý: Thời gian tiếp sinh viên của mỗi giảng viên khác nhau, sinh viên cần lưu ý và liên hệ trực tiếp với giảng viên của mình để hoàn thành bài báo cáo được tốt hơn.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP Khoa.