Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về thời gian nộp các báo cáo như sau:

1. Thực tập doanh nghiệp:

– Thời gian nộp: từ ngày 17/6/2015 đến hết ngày 19/6/2015.

Sinh viện nộp 3 cuốn báo cáo + nhận xét

– Thời gian báo cáo trước hội đồng: 26/6/2015.

Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.

2. Đồ án tốt nghiệp:

– Thời gian nộp: ngày 22/6/2015.

Sinh viên nộp 1 cuốn báo cáo + 1 đĩa CD

– Thời gian báo cáo: Dự kiến từ 23/6/2015 đến 26/6/2015

3. Khóa luận tốt nghiệp

– Thời gian nộp: ngày 22/6/2015.

Sinh viên nộp 3 cuốn báo cáo KLTN + 3 đĩa CD + đơn bảo vệ (file đính kèm) Mau_DonDeNghiChamKhoaLuanTotNghiep

– Thời gian bảo vệ trước Hội đồng: 30/6/2015

Trân trọng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here