Theo kế hoạch số 05/KH-ĐHCNTT ngày 28/3/2018 của Trường ĐH CNTT v/v tổ chức Hội nghị sinh viên năm học 2017-2018, Khoa  MMT&TT thông báo sẽ tổ chức Hội nghị Sinh viên cấp khoa vào
Thời gian: 9h00 – 11h30 ngày Thứ 6 ngày 20/4/2018
Địa điểm: Giảng đường 1, Tòa nhà A, trường ĐH CNTT
Đối tượng tham gia: Hội nghị sẽ có sự tham gia của Ban giám hiệu, Lãnh đạo khoa, Phòng CTSV, tất cả Cố vấn học tập tại khoa, Bí thư Đoàn khoa.
Khoa MMT&TT thông báo triệu tập toàn bộ sinh viên của khoa đang học tập tại trường sắp xếp thời gian tham dự Hội nghị đầy đủ (tối thiểu 40% sinh viên của mỗi lớp từ khóa 2014 – 2017, trong đó bắt buộc có Lớp trưởng, Ban chấp hành Chi Đoàn – Chi Hội, Ban chấp hành Đoàn khoa, Liên chi Hội).
Nội dung:

 • Trao đổi các thuận lợi, khó khăn trong học tập, sinh hoạt cũng như các kiến nghị, thắc mắc của sinh viên về
  • Công tác đào tạo (thời gian, chương trình, nội dung đào tạo, phương pháp giảng dạy, cách đăng ký học tập, kiểm tra, đánh giá,…)
  • Công tác hỗ trợ của Cố vấn học tập
  • Cơ sở vật chất phục vụ sinh viên
  • Các phong trào, hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao thể chất, đời sống tinh thần sinh viên
  • Công tác bồi dưỡng đoàn viên, quản lý sinh viên, phát triển Đảng
  • Hỗ trợ thủ tục hành chính đối với sinh viên, các chế độ chính sách
  • Các vấn đề khác mà sinh viên quan tâm
 • Tiếp nhận các ý kiến đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

 
Lưu ý: Lớp trưởng và Bí thư chi Đoàn, Chi Hội trưởng tất cả các lớp từ khóa 2014-2017 hỗ trợ công tác truyền thông rộng rãi thông tin, đảm bảo tối thiểu 40% sinh viên mỗi lớp tham dự và lập danh sách sinh viên xác nhận tham gia hội nghị (gồm MSSV, Họ tên, chức vụ và Câu hỏi đến khoa (nếu có)) gửi về khoa MMT&TT thông qua Bí thư Đoàn khoa – Email: hoant@uit.edu.vn trước 16h00 ngày 18/4/2018.