Khoa MMT&TT thông báo về việc đăng ký Đồ án chuyên ngành HK2 năm học 2022-2023 như sau:

  • Sinh viên đã đăng ký học phần chủ động liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên tiến hành thực hiện theo HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE và đăng ký đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
  • Số lượng tối đa: 4 sinh viên/1 đề tài.
  • Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 31/3/2023.

Sau khi sinh viên đăng ký xong, Văn phòng Khoa sẽ gửi thông báo cho giảng viên hướng dẫn để xác nhận. Những sinh viên đăng ký tên giảng viên nhưng chưa được giảng viên chấp nhập sẽ bị loại khỏi danh sách.

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa MMT&TT, Phòng E8.2, Tòa nhà E
Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Cô Nhung – nhungpt@uit.edu.vn (các vấn đề liên quan đến đăng ký môn học)
Thầy Luân – luanvt@uit.edu.vn (về các vấn đề, sự cố trong quá trình sử dụng, thao tác trên website)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here