Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 (tháng 5 năm 2021) như sau:

Sinh viên đủ điều kiện đăng ký xét TN và làm theo yêu cầu theo link: https://forms.gle/4qmdeijEJDb7z8Bu8

Hồ sơ gồm những thông tin sau:

  • Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu Don_de_nghi_xet_tn);
  • Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp THPT;
  • Bản sao giấy khai sinh;
  • Bản sao chứng chỉ giáo dục quốc phòng (có chứng thực) hoặc gửi lên hệ thống daa.uit.edu.vn;
  • Bản sao chứng chỉ Anh văn hoặc gửi lên hệ thống daa.uit.edu.vn;
  • Biên lai đóng lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên chưa đóng lệ phí xét TN vẫn đăng ký xét TN bình thường, đến lúc nhận bằngthì bổ sung biên lai lệ phí xét TN sau.

Sinh viên hệ chính quy xem thông tin trong file đính kèm:

Sinh viên hệ CLC và ANTN đủ điều kiện nộp hồ sơ theo link trên.

Lưu ý:
– Những sinh viên đã đủ tín chỉ tích lũy nhưng trong danh sách vẫn để “Nợ môn…” thì viết đơn nêu rõ môn học tự chọn nào thay thế 1 trong 3 môn chuyên đề tốt nghiệp theo kế hoạch giảng dạy mẫu.

– Sinh viên nào không làm khóa luận thì phải viết đơn ghi rõ 3 môn chuyên đề thay thế cho KLTN.
– Sinh viên nào không có tên trong danh sách nếu đủ điều kiện xét tốt nghiệp thì làm hồ sơ và báo với VP Khoa.

_ Sinh viên xem thông tin chi tiết tại: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-xet-tot-nghiep-dot-2-nam-2021-dieu-chinh-ke-tu-ngay-1052021

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,
VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here