Khoa MMT&TT thông báo về việc gia hạn thởi gian đăng ký Thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hiện nay còn một số sinh viên chưa đăng ký được chỗ Thực tập doanh nghiệp, vì vậy Khoa sẽ gia hạn cho sinh viên đăng ký đến hết ngày 31/03/2021.

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong link /giao-vu/thong-bao-hoc-vu/thong-bao-v-v-dang-ky-thuc-tap-doanh-nghiep-hk2-nh-2020-2021.html

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E.

Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,

VP Khoa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here