Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Đồ án tốt nghiệp, Đồ án Lập trình ứng dụng mạng và Đồ án chuyên ngành HK1 năm học 2019-2020 như sau:
Những sinh viên đã đăng ký Đồ án tốt nghiệp, Đồ án Lập trình ứng dụng mạng và Đồ án chuyên ngành tự liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên nhập thông tin theo link bên dưới, sau đó nộp đơn đăng ký danh sách nhóm, tên đề tài đã có chữ ký của giảng viên hướng dẫn về Văn phòng Khoa.
Số lượng sinh viên/1 nhóm như sau:
– Đố án tốt nghiệp: 2 sv/nhóm
– Đồ án Lập trình ứng dụng mạng và Đồ án Chuyên ngành: 2-4sv/nhóm
Sinh viên đăng nhập vào email của Trường và đăng ký thông tin, ghi rõ Số thứ tự của những bạn cùng nhóm theo link sau:
– Lớp NT406.K11: nhập thông tin tại đây
– Lớp NT114.K11.ANTN nhập thông tin tại đây
– Lớp NT114.K11.ANTT nhập thông tin tại đây
– Lớp NT114.K11 nhập thông tin tại đây
– Lớp NT117.K11 nhập thông tin tại đây 
 
 Hạn chót nộp đơn đăng ký về Văn phòng Khoa: 16h00 ngày 07/10/2019.
Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký trong link:  /giao-vu/bieu-mau/bieu-mau.html
Lưu ý: VP Khoa chỉ nhận đơn sau khi sinh viên đã nhập đầy đủ thông tin online.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP.Khoa 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here