Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp, Thực tập doanh nghiệp, Đồ án Lập trình ứng dụng mạng và Đồ án chuyên ngành HK2 năm học 2018-2019 như sau:
Những sinh viên đã đăng ký Khóa luận tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp, Đồ án Lập trình ứng dụng mạng và Đồ án chuyên ngành tự liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên nhập thông tin theo link bên dưới, sau đó nộp đơn đăng ký danh sách nhóm, tên đề tài, đề cương chi tiết (đối với KLTN) đã có chữ ký của giảng viên hướng dẫn về Văn phòng Khoa.
Đối với sinh viên đăng ký Thực tập doanh nghiệp chỉ điền thông tin theo link bên dưới (không cần nộp đơn).
Số lượng sinh viên/1 nhóm như sau:
– Khóa luận tốt nghiệp, Đố án tốt nghiệp: 2 sv/nhóm
– Đồ án Lập trình ứng dụng mạng và Đồ án Chuyên ngành: 2-4sv/nhóm
– Thực tập doanh nghiệp: tùy thuộc vào số lượng sinh viên làm chung dự án trong công ty thực tập
Sinh viên đăng nhập vào email của Trường và đăng ký thông tin, ghi rõ Số thứ tự của những bạn cùng nhóm theo link sau:
– Lớp NT505.J21: nhập thông tin tại đây

– Lớp NT505.J21.ATTT: nhập thông tin tại đây
– Lớp NT505.J21.ANTN: nhập thông tin tại đây
– Lớp NT406.J21: nhập thông tin tại đây
– Lớp NT114.J21 nhập thông tin tại đây
– Lớp NT114.J21.ANTT nhập thông tin tại đây
– Lớp NT114.J21.ANTN nhập thông tin tại đây
– Lớp NT117.J21 nhập thông tin tại đây

– Lớp NT115.J21 nhập thông tin tại đây
– Lớp NT115.J21.ANTT nhập thông tin tại đây
– Lớp NT115.J21.ANTN nhập thông tin tại đây
Hạn chót nộp đơn đăng ký về Văn phòng Khoa: 16h00 ngày 21/3/2019.
Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký trong link:  /giao-vu/bieu-mau/bieu-mau.html
Lưu ý: VP Khoa chỉ nhận đơn sau khi sinh viên đã nhập đầy đủ thông tin online.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP.Khoa