Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 9 năm 2019, những sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ về vp Khoa, thông tin như sau:

  1. HỒ SƠ
  • Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu Don_de_nghi_xet_tn);
  • Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp THPT;
  • Bản sao giấy khai sinh;
  • Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ giáo dục quốc phòng;
  • Bản sao chứng chỉ Anh văn;
  • Biên lai đóng lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp (bản photo).

2.THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

  • Sinh viên nộp hồ sơ tại VP Khoa: Phòng 8.2, tầng 8, tòa nhà E.
  • Thời gian: Từ ngày 1/7/2019 đến 16h00 ngày 5/7/2019

 
Trân trọng
Vp.Khoa