Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp trong tháng 10 năm 2020 như sau:

  1. HỒ SƠ
  • Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu Don_de_nghi_xet_tn);
  • Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp THPT;
  • Bản sao giấy khai sinh;
  • Bản sao chứng chỉ giáo dục quốc phòng (có chứng thực) hoặc gửi lên hệ thống daa.uit.edu.vn ;
  • Bản sao chứng chỉ Anh văn hoặc gửi lên hệ thống daa.uit.edu.vn ;
  • Biên lai đóng lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp.

2.THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

Sinh viên hệ xem thông tin trong file đính kèm:

Lưu ý:
– Những sinh viên đã đủ tín chỉ tích lũy nhưng trong danh sách vẫn để “Nợ môn…” thì viết đơn nêu rõ môn học tự chọn nào thay thế 1 trong 3 môn chuyên đề tốt nghiệp theo kế hoạch giảng dạy mẫu.


– Những sinh viên đã đủ tín chỉ tích lũy nhưng trong danh sách vẫn để “Nợ môn…” thì viết đơn nêu rõ môn học tự chọn nào thay thế 1 trong 3 môn chuyên đề tốt nghiệp theo kế hoạch giảng dạy mẫu.

– Sinh viên nào không làm khóa luận thì phải viết đơn ghi rõ 3 môn chuyên đề thay thế cho KLTN.
– Sinh viên nào không có tên trong danh sách nếu đủ điều kiện xét tốt nghiệp thì làm hồ sơ và báo với VP Khoa

_ Những sinh viên đã nộp hồ sơ về VP Khoa và P.ĐTĐH sẽ xét cùng đợt này.


Sinh viên nộp hồ sơ tại VP Khoa: Phòng 8.2, tầng 8, tòa nhà E.

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 26/10/2020.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,
VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here