Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK2 năm học 2017-2018 như sau:
Sinh viên có tên trong danh sách trong file nộp đơn cứu xét học vụ:
Danh sach du kien XLHV HK2,3-2018_CQ
Danh sach du kien XLHV HK2,3-2018_ANTN
Danh sach du kien XLHV HK2,3-2018_CLC
Mau don cuu xet xu ly hoc vu
Sinh viên nộp đơn về VP Khoa, VP Khoa sẽ tổng hợp đơn và gửi về Hội đồng xử lý học vụ xem xét, giải quyết để sinh viên có thể được hạ mức kỷ luật.
Thời gian: hạn chót lúc 16h ngày 24/9/2018.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP Khoa.