Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK2,3 năm học 2016-2017 như sau:
– Sinh viên có tên trong danh sách  Buộc thôi học (file đính kèm) nộp đơn cứu xét.
– Những trường hợp bị Quá hạn đào tạo sinh viên phải làm đơn gia hạn.
Sinh viên nộp đơn về VP Khoa, VP Khoa  sẽ tổng hợp đơn và gửi về Hội đồng xử lý học vụ xem xét, giải quyết để sinh viên được hạ mức kỷ luật.
Thời gian: hạn chót lúc 15h ngày 11/10/2017.
Tong hop XLHV HK2,3 NH 2016-2017_20170310-V1_MMT
DS_XuLyHocVu HK2,3-2016-2017_ANTN
Mau don cuu xet xu ly hoc vu
Mau don xin gia han
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP Khoa.