Khoa MMT&TT thông báo về thời gian sinh viên báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước Hội đồng như sau:
– Thời gian: 8h00 ngày 22/7/2021. Riêng Hội đồng 1 bắt đầu lúc 9h00.

– Sinh viên sử dụng phần mềm MS Teams để truy cập vào Team Hội đồng TTDN HK2 NH 2020-2021_ Khoa MMT&TT theo danh sách hội đồng như sau:

  • Hội đồng 1: Lớp NT115.L21 và một số sinh viên lớp NT215.L21 (bắt đầu lúc 9h00)
  • Hội đồng 2: Lớp NT215.L21
  • Hội đồng 3: Lớp NT215.L21.ANTT và NT215.L21.ANTN
  • Hội đồng 4: Lớp NT215.L21.MMCL và NT215.L21.ATCL

Lưu ý:

  • Sinh viên vào team trước 15 phút để chuẩn bị.
  • Những sinh viên làm báo cáo chung thông báo trực tiếp cho hội đồng.
  • Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với cô Nhung theo email: nhungpt@uit.edu.vn

Trân trọng,
VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here