Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về thời gian nộp báo cáo TTTN học kỳ 2 năm học 2016-2017 như sau:
Sinh viện nộp 3 cuốn báo cáo bìa mềm, có phiếu nhận xét và chấm điểm và đóng dấu của công ty thực tập + 3CD chương trình (nếu có)
– Thời gian nộp báo cáo: 12 & 13/06/2017.
– Thời gian báo cáo trước hội đồng (dự kiến): 19/06/2017.
Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122

Trân trọng,
VP Khoa.