Khoa MMT&TT thông báo về thời gian, địa điểm Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và thời gian nộp cuốn báo cáo bìa cứng đợt 1 năm học 2018-2019 như sau:

  1. Thời gian, địa điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp:
  • Thời gian: ngày 17 – 18/01/2019. Buổi sáng: bắt đầu lúc 7h45.
  • Địa điểm tập trung: Phòng C109

      – Yêu cầu:

  • Tất cả sinh viên có mặt lúc 7h45 thứ 5 ngày 17/01/2019 tại phòng C109 để nghe Quyết định, sau đó từng Hội đồng sẽ báo cáo tại các phòng riêng (danh sách Hội đồng dán trước cửa phòng và sẽ thông báo sau).
  • Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.
  • Sinh viên mặc trang phục lịch sự.

Lưu ý: Sau khi báo cáo xong sinh viên lấy cuốn báo cáo về để đóng cuốn báo cáo bìa cứng.
    2. Thời gian nộp cuốn báo cáo bìa cứng:
Cuốn báo cáo Khoá luận cuối cùng phải đóng bìa cứng, in chữ nhũ vàng đủ dấu tên tiếng Việt và tên tiếng Anh trên bìa xanh nước biển (theo mẫu). Đĩa CD hoặc DVD phải để trong bìa mềm (dán vào bìa sau của cuốn khóa luận).
– Nộp 02 cuốn báo cáo tại VP Khoa.
– Thời gian: Ngày 21/01/2019.
Lưu ý: điểm của sinh viên chỉ được cập nhật lên hệ thống sau khi tất cả sinh viên đã nộp báo cáo về VP Khoa.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122
 
Chúc các bạn Bảo vệ tốt!
Trân trọng,
VP Khoa.