Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về thời gian và địa điểm báo cáo Thực tập tốt nghiệp như sau:
Lớp ANTN2013: Do sinh viên thực tập chưa đủ thời gian quy định nên các bạn sẽ báo cáo trước Hội đồng vào chiều thứ 3, ngày 27/9/2016.

 • Thời gian nộp báo cáo: ngày 22/9/2016.
 • Địa điểm báo cáo: Sẽ cập nhật sau
 • Sinh viên nộp 3 cuốn báo cáo bìa mềm (có phiếu nhận xét và chấm điểm) + 3CD chương trình (nếu có) và chuẩn bị slide để báo cáo .
 • Lưu ý: Phiếu nhận xét cần có đóng dấu, xác nhận của trường đơn vị nơi sinh viên thực tập. Sinh viên nộp 3 bản gồm 1 bản gốc và 2 bản photo kèm theo 3 cuốn báo cáo.

Lớp MMTT2012: Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo

 • Thời gian báo cáo trước Hội đồng: 8h00 ngày 14/9/2016.
 • Địa điểm báo cáo: Tầng 11, Khu nhà E

  • Hội đồng 1: Phòng E11.6
  • Hội đồng 2: Phòng E11.8
 • Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm nt115_mmt_hd_post

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E.
Trân trọng,
VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here