Thông báo
Những sinh viên đã đăng ký các môn học Đồ án (Đồ án tốt nghiệp, Đồ án chuyên ngành, Đồ án lập trình ứng dụng mạng) tự liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn, sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên nộp đơn đăng ký danh sách nhóm, tên đề tài, giảng viên hướng dẫn về văn phòng khoa.
Số lượng sinh viên/1 nhóm như sau:
-Môn Đồ án tốt nghiệp: 2sv/1 nhóm
– Đồ án Chuyên ngành, Đồ án Lập trình ứng dụng mạng: 2-3sv/1 nhóm.
Hạn chót nộp đơn đăng ký về văn phòng Khoa 02/10/2015 (Thứ 6)
Trân trọng
VP.Khoa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here