Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp báo cáo Đồ án chuyên ngành và Đồ án Lập trình ứng dụng mạng học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

  1. Sinh viên báo cáo với giảng viên hướng dẫn, sau đó nộp file báo cáo trên website https://mmt.uitiot.vn
  2. Sau khi báo cáo với giảng viên và nộp file lên hệ thống, sinh viên đến VP Khoa ký tên vào danh sách bảng điểm.
  • Thời gian nộp báo cáo: từ 06-02-2023 đến 13/02/2023
  • Thời gian ký tên vào danh sách: hạn chót ngày 24/02/2023

Lưu ý: Sinh viên không nộp báo cáo và ký tên sẽ bị hủy điểm trên hệ thống.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,

VP Khoa. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here