Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp báo cáo Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

  1. Sinh viên kiểm tra thông tin theo DANH SÁCH ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH, danh sách này các bạn đã đăng ký trên form theo thông báo của Khoa từ đầu học kỳ. Sinh viên muốn thay đổi thông tin (nếu có) thì điền thông tin trong link “NỘP BÁO CÁO” bên dưới.
  2. Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản của Trường và gửi báo cáo theo link NỘP BÁO CÁO (Tên file đặt theo cú pháp [mã lớp][MSSV][Họ và tên]) và đến VP Khoa ký tên vào danh sách bảng điểm.
  3. Những sinh viên không có thông tin trong danh sách liên hệ với giảng viên hướng dẫn.
  • Thời gian nộp báo cáo: hạn chót ngày 25/7/2022
  • Thời gian ký tên vào danh sách: hạn chót ngày 25/8/2022

Lưu ý: Sinh viên không nộp báo cáo và ký tên sẽ bị hủy điểm trên hệ thống.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,

VP Khoa. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here