Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp báo cáo KLTN học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

1. Nộp báo cáo trước khi bảo vệ KLTN:

– Sinh viên kiểm tra thông tin đề tài theo link DANH SÁCH ĐỀ TÀI

– Sau đó, sinh viên đăng nhập bằng tài khoản của Trường, nộp file báo cáo (Tên đề tài tiếng Việt và tiếng Anh phải đúng như trong file sinh viên đã đăng ký) và Đơn xin báo cáo KLTN (bản scan có chữ ký của sinh viên và giảng viên hướng dẫn) theo link

NỘP BÁO CÁO

2. Sau khi bảo vệ KLTN:

  • Sinh viên upload file báo cáo vào website Cổng thông tin đào tạo (http://daa.uit.edu.vn) theo thông báo số 17/TB-ĐHCNTT ngày 25/02/2021 của Trường, link hướng dẫn https://daa.uit.edu.vn/sites/daa/files/202103/25_huong_dan_nop_kltn_new.pdf
  • Sinh viên nộp 01 cuốn bìa cứng + 01 đĩa CD về VP Khoa theo thông tin sau:
    • Cuốn báo cáo phải đóng bìa cứng, in chữ nhũ vàng đầy đủ tên đề tài tiếng Việt và tiếng Anh trên bìa xanh nước biển.
    • Nhận xét của GVHD và GVPB (VP Khoa sẽ gửi file nhận xét của giảng viên cho sinh viên qua email hoặc thông báo sau)
    • Đĩa CD phải để trong bìa CD mềm, dán vào mặt trong bìa sau của Khóa luận.
  • Thời gian nộp báo cáo về VP Khoa sẽ được thông báo sau khi Trường làm việc offline.

Lưu ý: – Danh sách giảng viên phản biện và thời gian báo cáo Khoa sẽ thông báo sau.

– Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ với cô Nhung theo email: nhungpt@uit.edu.vn

Trân trọng,

VP Khoa. 
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here