Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp báo cáo Thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

  1. Sinh viên kiểm tra thông tin , danh sách này các bạn đã đăng ký trên form theo thông báo của Khoa từ đầu học kỳ. Sinh viên muốn thay đổi thông tin đơn vị thực tập, vị trí thực tập (nếu có) thì điền thông tin trong link “NỘP BÁO CÁO” bên dưới
  2. Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản của Trường và gửi báo cáo theo link NỘP BÁO CÁO .Tên file đặt theo cú pháp [mã lớp][MSSV][Họ và tên]. Mẫu báo cáo và cách thức trình bày xem tại thông báo này.
  3. Sinh viên nộp 03 cuốn báo cáo bao gồm Phiếu xác nhận thực tập (có chữ ký sống và dấu mộc) và Nhận xét của giảng viên hướng dẫn (có chữ ký sống) về VP Khoa (chấp nhận 1 bản chính có chữ ký sổng + 2 bản photo)
  • Thời gian nộp báo cáo: hạn chót ngày 24/06/2022 (cả bản mềm và cuốn báo cáo)

Lưu ý: – Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,

VP Khoa. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here