Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên lớp Lớp NT115.H31.ANTN về việc thời gian báo cáo Thực tập tốt nghiệp như sau:

  • Thời gian: 8h00 thứ 3, ngày 19/9/2017.
  • Địa điểm: Phòng C201.

Sinh viên xem thông tin trong file đính kèm NT115.H31.ANTN_17-08-16_Post
Trân trọng,
Phạm Thị Nhung.