Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK1 năm học 2022-2023 như sau:

  1. Trường hợp Buộc thôi học:

Khóa 2016: Quá hạn đào tạo

  • Sinh viên đã hoàn thành chương trình học chỉ thiếu chứng chỉ Anh văn: Nhà trường sẽ tự chuyển sinh viên sang trạng thái “Tự do”, sinh viên không cần nộp Đơn cứu xét. Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp sớm nhất có thể.
  • Sinh viên chưa hoàn thành chương trình học: nộp Đơn cứu xét và Đơn gia hạn (file đính kèm)

Các khóa còn lại:

  • Sinh viên đã hoàn thành chương trình học chỉ thiếu chứng chỉ Anh văn: nộp Đơn chuyển sinh viên tự do
  • Sinh viên chưa hoàn thành chương trình học: nộp Đơn cứu xét

2. Trường hợp Cảnh báo:

  • Trường hợp sinh viên bị Cảnh báo không đúng với Lý do của P.ĐTĐH đã nêu: nộp Đơn Đề nghị hủy xử lý học vụ
  • Trường hợp Sinh viên bị Cảnh báo liên quan đến học phí, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ P.KHTC.
  • Trường hợp ĐTL HK3 =0 nếu HK3 không học thì không xét đến.

Sinh viên nộp Đơn về Văn phòng Khoa đến 16h00 ngày 06/4/2023.

Lưu ý: Thời gian đào tạo tối đa

  • Khóa 2016: 9 năm
  • Khóa 2017,2018: 8 năm

Mau_DonCuuXetXuLyHocVu

Mau-DonGiaHan

Mau-DonChuyenSinhVienTuDo-1

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ  Văn phòng Khoa phòng E8.2

Trân trọng,
VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here