Khoa MMT&TT thông báo về việc Nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018 như sau:
– Sinh viên đăng nhập bằng email trường và nhập thông tin vào file theo link: https://goo.gl/JH2Baw, ghi rõ thông tin nhóm báo cáo chung (nếu có). Sau đó, sinh viên nộp báo cáo về VP Khoa, ký tên vào danh sách bảng điểm.
– Thời gian nộp báo cáo: ngày 12/01/2018.
– Thời gian báo cáo trước Hội đồng: 19/01/2018.
-Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP Khoa.