Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên / học viên cao học năm 2022 như sau:

  • Kinh phí thực hiện: 6.000.000 đồng/đề tài.
  • Điều kiện tham gia: Sinh viên hoặc học viên cao học (không quá 05 thành viên tham gia/đề tài).
  • Thời gian thực hiện đề tài: 06 tháng kể từ khi được ký hợp đồng.

Sinh viên / học viên cao học nộp đề xuất qua Form: https://bit.ly/2ImBA2K
(Form sẽ được mở trước deadline 1 tuần)

Hạn cuối nộp đề xuất: 15/04/2022

Nếu cần hỗ trợ, thầy cô và các bạn sinh viên liên hệ thầy Khánh Thuật qua email thuatnk@uit.edu.vn để nhận được hỗ trợ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here