Khoa Mạng máy tính và Truyền thông gửi đến các bạn sinh viên thông tin tuyển sinh viên thực tập và tốt nghiệp của công ty MMSofts.
Công ty MMSofts đang có nhu cầu tuyển sinh viên thực tập và fresher ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm với 3 vị trí

Các bạn quan tâm vui lòng xem thông tin cụ thể tại file đính kèm và liên hệ công ty để tham gia ứng tuyển.
Trân trọng