Khoa MMT&TT thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký Khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2018-2019, sinh viên xem thông tin trong file đính kèm.
DS SV du dieu kien dang ky KLTN_NT505.J21.ANTN
DS SV du dieu kien dang ky KLTN_NT505.J21.ANTT
DS SV du dieu kien dang ky KLTN_NT505.J21
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP.Khoa