Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia

Để thí sinh có thêm thông tin, chuẩn bị bộ hồ sơ ĐKDT tốt nhất, Tuổi Trẻ giới thiệu phần hướng dẫn của TS Lê Thị Thanh Mai – trưởng ban công tác chính trị sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM (lưu ý cá...

Kế hoạch Tuần Sinh hoạt Công dân

Sinh viên năm 2010 và 2011 chưa tham gia Tuần sinh hoạt công dân đăng ký theo thông báo của Phòng CTSV 08_KH_DHCNTT_CTSV, 20_3_2015 . Thời gian: đến hết ngày 25/03/2015.

Thông báo đăng ký thực tập tại Trường ĐH CNTT

Hiện nay Trường ĐHCNTT có 02 suất thực tập dành cho sinh viên Khoa MMT&TT, sinh viên nào quan tâm liên hệ với VP Khoa trước ngày 17/03/2015. Yêu cầu: – Về network: sinh viên biết tất cả các...

Thông báo đăng ký làm Đồ án chuyên ngành

Sinh viên đăng ký làm Đồ án chuyên ngành liên hệ với giảng viên hướng dẫn và nộp đơn đăng ký (file đính kèm Mau_DangKyDoAnChuyenNganh) có chữ ký của giảng viên về Văn phòng Khoa trước ngày 18/03/2015...