Sinh viên năm 2010 và 2011 chưa tham gia Tuần sinh hoạt công dân đăng ký theo thông báo của Phòng CTSV 08_KH_DHCNTT_CTSV, 20_3_2015 .
Thời gian: đến hết ngày 25/03/2015.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here