Sinh viên có quan tâm đến chuyên đề “DevOps and Microservices” thì đăng ký thông tin tham dự  (họ/tên, địa chỉ email) và gửi về địa chỉ: linhdkt@uit.edu.vn đến hết ngày 26/3/2015.
Thông tin chi tiết:
 
 – Thời gian: 09g00 ngày 30/3/2015 (Thứ Hai)
 – Địa điểm: Phòng học C301 CLC, Trường ĐH Công nghệ Thông tin
 – Nội dung: DevOps and Microservices
  Part 1 – A Overview of DevOps
  DevOps is heard often now in IT Press. What is it? What do you need to know?     What are the problems it addresses?
  Part 2 – Microservices
  What are Microservices?
  Microservice Architecture
  Containers and Microservices
 – Đối tượng tham dự: Giảng viên và sinh viên UIT
 – Người trình bày: Ông Glenn West – Công ty RedHat, Hoa Kỳ
 – Thông tin về Công ty RedHat: http://www.redhat.com/en

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here