Thông báo v/v nộp cuốn Báo cáo KLTN bìa cứng

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp cuốn báo cáo bìa cứng đợt 2 năm học 2018-2019 như sau: – Sinh viên thay file nhận xét của CBHD và CBPB trong báo cáo bằng file đính kèm Mau_PhieuNhanXet (k...