Thứ Ba, Tháng Bảy 7, 2020

Bùi Thị Thanh Bình

Editor in chief

Latest Articles

Thông báo v/v sinh viên nợ tiền học phí

Khoa MMT&TT nhận được DSSV của  khoa chưa hoàn thành học phí học kỳ 1, năm học 2016-2017, tính đến hết 13.11.2016. Yêu cầu tất cả...

Bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015-2016

Thông báo Những sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016, xem thông tin chi tiết trong cột ghi chú để...

Thông báo về thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016

Thông báo Đề nghị tất cả các sinh viên có tên trong danh sách bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016...

TB GVPB Khóa luận +ĐA tốt nghiệp đợt 1 năm 2015-2016

Sinh viên xem thông tin về GVPB Khóa luận và ĐATN trong các file đính kèm Thời gian liên hệ với GVPB từ hôm nay...

TB thời gian nộp KLTN,ĐATN và TTDN

Thông báo thời gian nộp Báo cáo Khóa luận tốt nghiêp, Đồ án tốt nghiệp và Thực tập doanh nghiệp như sau: 1. Khóa luận...

Sơ đồ chồ ngồi Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2015

ThuTuNhanBang SoDoChoNgoiVaLuuYKhiThamGiaLe (2) Link thông báo http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/so-do-cho-ngoi-le-tot-nghiep-dot-2-nam-2015

Thông báo về việc đăng ký các môn Đồ án

Thông báo Những sinh viên đã đăng ký các môn học Đồ án (Đồ án tốt nghiệp, Đồ án chuyên ngành, Đồ án lập trình...

Danh sách sinh viên làm khóa luận

Sinh viên xem Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận trong file đính kèm. Trân trọng Vp. Khoa NT505.G11_15-09-14(moi) (1)