Thông báo về lệ phí tốt nghệp sinh viên xem file đính kèm: LPTN CHÍNH QUY ĐỢT 1-2017
Trân trọng
VP.Khoa