Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch bảo vệ KLTN học kỳ 2 năm học 2022-2023 như sau:

Từ ngày 15/6/2023-01/7/2023: Sinh viên nộp file Báo cáo (file pdf và file word để kiểm tra đạo văn) và file Đơn đề nghị chấm KLTN theo link mmt.uitiot.vn

Ngày 26/6/2023: Khoa công bố danh sách Giảng viên phản biện.

Từ ngày 26/6/2023 đến 06/7/2023: Sinh viên gặp giảng viên phản biện.

Dự kiến ngày 11 & 12/7/2023: Báo cáo trước hội đồng.

Sinh viên nộp báo cáo theo hướng dẫn sau:
a. Trước khi ra hội đồng:

– Nộp file báo cáo khoá luận (không nộp bản in)

– Nộp bản scan hoặc file .png “Đơn đề nghị chấm khóa luận tốt nghiệp” (file đính kèm) có chữ ký của sinh viên và giảng viên hướng dẫn.
– Sinh viên chuẩn bị slide báo cáo và xem thông tin chi tiết trong Quyết định giao đề tài và Quyết định đổi tên đề tài (đối với những đề tài thay đổi tên) trên link https://drive.google.com/drive/folders/1lug4h5NsBhDwCOJxV4jgoBGbyhKbHEUl?usp=sharing để viết đúng tên đề tài (tiếng Việt và tiếng Anh) đã đăng ký.
– Liên hệ Văn phòng Khoa để ký tên vào danh sách bảng điểm (có thể ký tên vào ngày bảo vệ).

–Lưu ý: Các khóa luận Khoa sẽ kiểm tra tính đạo văn và kết quả sẽ được gửi cho Hội đồng bảo vệ.

Mau_DonDeNghiChamKhoaLuanTotNghiepTải xuống

uit_phu_luc_2_hinh_thuc_trinh_bay_kltn-newTải xuống

uit_phu_luc_3_mau_bao_caoTải xuống

b. Sau khi ra hội đồng: Nộp cuốn khoá luận chính thức:
o Sinh viên nộp báo cáo theo hướng dẫn của P.ĐTĐH trên link https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ve-viec-thay-doi-quy-trinh-nop-khoa-luan-tot-nghiep-sau-khi-bao-ve-truoc-hoi-dong

Hạn chót nộp báo cáo: ngày 17/7/2023.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,
VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here