Khoa MMT&TT thông báo v/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2023-2024 như sau:

  • Sinh viên đã đăng ký học phần thực hiện Đăng ký và Tham gia thực tập tại doanh nghiệp theo Quy trình thực tập chính thức đã được công bố ngày 01/07/2019.
  • Sinh viên tự chủ động liên hệ Giảng viên hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên thực hiện các bước theo HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE và đăng ký đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
  • Thời gian đăng ký: Từ 27/9/2023 – 30/9/2023.
  • Sau khi sinh viên đăng ký xong, Văn phòng Khoa sẽ gửi thông báo cho giảng viên hướng dẫn để xác nhận. Những sinh viên đăng ký tên giảng viên nhưng chưa được giảng viên chấp nhập sẽ bị loại khỏi danh sách.

Các văn bản, biểu mẫu kèm theo:

Lưu ý: – Sinh viên phải thực tập tối thiểu 8 tuần theo quy định.

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa MMT&TT, Phòng E8.2, Tòa nhà E
Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,

Khoa MMT&TT