Khoa MMT&TT thông báo về việc đăng ký Đồ án chuyên ngành HK1 năm học 2023-2024 như sau:

  • Sinh viên đã đăng ký học phần chủ động liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên tiến hành thực hiện theo HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE và đăng ký đầy đủ thông tin theo yêu cầu tại https://mmt.uitiot.vn.
  • Số lượng tối đa: 2 sinh viên/1 đề tài.
  • Thời gian đăng ký: Từ 01/10/2023 – 04/10/2023

Sau khi sinh viên đăng ký xong, Văn phòng Khoa sẽ gửi thông báo cho giảng viên hướng dẫn để xác nhận. Những sinh viên đăng ký tên giảng viên nhưng chưa được giảng viên chấp nhập sẽ bị loại khỏi danh sách.

Một số lưu ý:

  1. Đăng ký Giảng viên hướng dẫn: Hầu hết quý thầy/cô giảng dạy tại Khoa MMT&TT đã có sẵn trong danh sách để sinh viên lựa chọn. Sinh viên cần nhập Tên của thầy cô vào ô tìm kiếm (trong danh sách lựa chọn chỉ hiển thị 10 kết quả). Nếu vẫn không tìm thấy, sinh viên điền đầy đủ tên giảng viên vào ô Ghi chú.
  2. Đối với sinh viên thực hiện đề tài có thành viên ở các lớp học phần khác nhau: mỗi thành viên trong nhóm cần thực hiện thao tác đăng ký đề tài, giảng viên hướng dẫn,… để quản lý. Và ghi ghi chú các thành viên (MSSV, họ và tên, lớp học phần) vào ô Ghi chú.
  3. Đối với sinh viên thực hiện đề tài có các thành viên chung lớp học phần: chỉ cần đại diện 1 thành viên trong nhóm (chủ nhiệm đề tài) thực hiện thao tác đăng ký đề tài, sau khi xong có thể thêm thành viên vào đề tài của mình.
  4. Đối với các thành viên đang ở trạng thái chờ xác nhận nhưng không thực hiện xác nhận, đồng nghĩa với sinh viên đó từ chối cùng thực hiện đề tài, và sẽ được tự động loại bỏ sau ngày 10/10/2023 (chủ nhiệm đề tài không cần thực hiện thao tác nào thêm).

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa MMT&TT, Phòng E8.2, Tòa nhà E
Điện thoại: 028.37251993 – ext:122