Khoa MMT&TT thông báo về việc đăng ký Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2023-2024 như sau:

– Sinh viên đã đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp chủ động liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên nộp file Đơn đăng ký khóa luận tốt nghiệp và Đề cương khóa luận tốt nghiệp (file đính kèm) theo HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE và đăng ký đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

– Mỗi nhóm thực hiện KLTN tối đa 2 sinh viên. Chỉ đăng ký chung đề tài với sinh viên cùng lớp đăng ký học phần, chỉ cần 01 thành viên của nhóm điền thông tin, sinh viên còn lại vào xác nhận.

Mau_DangKyKhoaLuanTotNghiep

mau_DeCuongChiTiet

– Thời gian đăng ký KLTN: Từ 21-23/9/2023.

Lưu ý:

  • Sinh viên đọc kỹ link “Hướng dẫn sử dụng website” bên trên.
  • Tên đề tài tiếng Anh và tiếng Việt: chỉ viết hoa chữ cái đầu dòng và các danh từ riêng (không viết in hoa tất cả các chữ) .
  • File đề cương KLTN nộp định dạng pdf và được đặt tên theo mẫu: DeCuongKLTN_<MSSV1>_<HoTenSV1>_<MSSV2>_<HoTenSV2>.pdf
  • Sinh viên hệ Tài năng và hệ Chất lượng cao phải đăng ký giảng viên hướng dẫn có học vị là Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài, sinh viên tham khảo giảng viên theo danh sách đính kèm (trường hợp giảng viên hết slot, sinh viên có thể nhờ 2 giảng viên hướng dẫn trong đó có 1 giảng viên trong danh sách này).
  • Sinh viên có thể tham khảo các hướng nghiên cứu, đề tài của giảng viên TẠI ĐÂY hoặc liên hệ GVHD tự đề xuất đề tài KLTN.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,
VP.Khoa