Khoa Mạng máy tính và Truyền thông chuyển đến các bạn sinh viên thông báo Kế hoạch Đăng ký học phần từ Phòng đào tạo và một số lưu ý. Sinh viên xem thông báo này tại đây (lưu ý: thông báo này có thể được cập nhật)
Theo kế hoạch năm học 2017 – 2018 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, nhằm chuẩn bị mở lớp và tổ chức cho sinh viên đăng ký học tập trong học kỳ 1 học năm học 2017 – 2018, Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch ĐKHP HK1 như sau:
P.ĐTĐH mở hệ thống cho sinh viên ĐKHP:

  1. Đợt 1 (chính thức):
    • Khóa 9 trở về trước: Từ 9h00 ngày 01/8/2017 đến 16h00 ngày 06/8/2017.
    • Khóa 10, 11: Từ 9h00 ngày 03/8/2017 đến 16h00 ngày 06/8/2017.
  2. Đợt 2 (hiệu chỉnh): Từ 9h00 ngày 14/8/2017 đến 16h00 ngày   17/8/2017.
  3. P. ĐTĐH công bố TKB chính thức: ngày 18/8/2017.
  4. Bắt đầu học kỳ 1 năm học 2017 – 2018: Khóa 12 vào ngày 21/8/2017, các Khóa còn lại vào ngày 04/9/2017.
  5. Các bạn tham khảo kế hoạch trong link từ Phòng đào tạo

MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN:

– Sinh viên khóa 2015 không đạt chuẩn quá trình ngoại ngữ (theo thông báo tại https://daa.uit.edu.vn/thongbao/danh-sach-sinh-vien-khoa-10-chua-dat-chuan-qua-trinh-ve-ngoai-ngu) thì chỉ được ĐKHP tối đa 02 môn học ngoài các môn học ngoại ngữ (bao gồm cả đăng ký học lại hoặc cải thiện) cho đến khi đạt chuẩn.
– Sinh viên năm 2, 3 được đăng ký học các lớp tiếng Nhật sơ cấp miễn phí mã môn học là NHJP1 và NHJP2 (P.ĐTĐH có thông báo riêng về TKB này).
– Sinh viên còn nợ học phí sẽ không được ĐKHP.
– Sinh viên thực hiện ĐKHP với số tín chỉ tối thiểu, tối đa theo quy định.
Khi cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến đăng ký các môn học liên quan đến Khoa MMT&TT, sinh viên có thể liên hệ thông qua cố vấn học tập, phòng đào tạo hoặc VP Khoa E8.2.