Khoa Mạng máy tính và Truyền thông chuyển đến các bạn sinh viên/ cựu sinh viên thông tin tuyển dụng từ Vietnam Esports/ GARENA VN
Hiện tại, GARENA VN đang tuyển dụng nhiều vị trí (all level: fresh, junior, experience, senior) gồm,:

–       Senior/ Software Engineer (VN & Singapore): Chi tiết tại JD – Senior Software Engineer – EN

–       Senior/ Android Developer (VN & Singapore): Chi tiết tại JD – Senior Android Developer – EN

–       Senior/ iOS Developer (VN & Singapore): Chi tiết tại JD – Senior iOS Developer – EN

Ưu tiên các bạn chuẩn bị tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp. Nếu các bạn có khả năng Tiếng Anh tốt có thể ứng tuyển trực tiếp qua GARENA Singapore.
Thông tin chi tiết về việc ứng tuyển các bạn xem qua các file đính kèm tương ứng hoặc trao đổi trực tiếp với chị Luận (minhluan.la@ved.com.vn) – Recruiter của Công ty Vietnam Esports/ Garena VN