Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp như sau:
– Cuốn báo cáo Khoá luận cuối cùng phải đóng bìa cứng, in chữ nhũ vàng đủ dấu tên tiếng Việt và tên tiếng Anh trên bìa xanh nước biển (theo mẫu). Đĩa CD hoặc DVD phải để trong bìa mềm (phải dán vào bìa sau của cuốn khóa luận).
– Nộp 01 cuốn báo cáo tại VP Khoa và 01 cuốn báo cáo tại Thư Viện.
– Hạn chót: 14/7/2017.
– Sinh viên xem điểm và Ghi đúng tên đề tài theo tiếng Việt và tiếng Anh trong file đính kèm BANG DIEM KLTN_Dot 2_2016-2017_post
Lưu ý: điểm của sinh viên chỉ được cập nhật lên hệ thống sau khi tất cả sinh viên đã nộp báo cáo về VP Khoa và Thư viện.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP Khoa.